99Cr18MoV Stål

99Cr18MoV Stål - En kraftfull kombination av hårdhet och slitstyrka


Knv Knivar
har sedan introduktion utmanat konventionell Svensk knivtillverkning i många avseenden, inte bara när det gäller 99Cr18MoV stålet.

Sedan vår första Knv kniv har vi varit i kontinuerlig vidareutveckling. Vi har fortlöpande fått feedback från testare: jägare, militär och polis.

 

Knv kniv under test i svår miljö

Det innebär att vi har jobbat med små serier och att material fortlöpande uppgraderats vartefter vi dragit nya slutsatser, därför har även specifikationerna förändrats.

 

99Cr18MoV Stål

99Cr18MoV Stål - En kraftfull kombination av hårdhet och slitstyrka


Många olika stål har testats. 90Cr18MoV (AKA 9Cr18MoV) och varianter av detta stål har i test visat sig mest allsidiga och bäst kunna uppfylla våra höga krav på hårdhet, eggbeständighet och slitstyrka.

Produktionsserier har därför uteslutande använt versioner av dessa CrMoV stål som har stora likheter med 440C stål men som innehåller Vanadin vilket gör eggen hårdare och förbättrar skärpan genom att göra stålet mer finkornigt.

Test med 90Cr18MoV (9Cr18MoV) visade mycket gynnsam prestanda. Vidare gick det dra slutsatsen att 90Cr18MoV stålets sammansättning trots sin relativt höga stålnivå gjorde det mindre känsligt för chipping/microchipping (dvs att eggen spricker och flisar) vid överbelastning.

Insikten om att stålet var så segt och slitstarkt även vid höga kolnivåer ledde till att vi kontaktade ett av de stora R&D intensiva stålverken, som är framstående i utvecklingen av CrMoV stål.

Slutresultatet av det samarbetet är 99Cr18MoV stålet.


99Cr18MoV stål har stora likheter med 90Cr18MoV (9Cr18MoV) men har bland annat högre kolhalt.

90Cr18MoV (9Cr18MoV) har kolnivå på 0,9% (0,85-0,95)

99Cr18MoV har kolnivå på 1,08% (0,96-1,2)

Den höga nivån av kol tillsammans med Vanadin i 99Cr18MoV har visat sig ge en mycket gynnsam kombination av hårdhet och slitstyrka.

 

Vissa testare har kallat jaktkits 99Cr18MoV stål för ett 440C stål på steroider, och vi låter det vara oemotsagt.

 

 

99Cr18MoV specifikation (+/- toleranser):

C: 1.08
Cr: 16.90
Mo: 0.45
V: 0.11
Ni: 0.23
Mn: 0.50
Si: 0.60
S: 0.01
P: 0.03
Cu 0.08
Al: 0,03
Ti: 0,008

Den exakta stålsammansättningen kan ändras utan förvarning eller ursäkter helt enligt vårt godtycke, i syfte att göra jaktkits Knv knivar ännu bättre.